Crowdsourcing en Innovatie

Wanneer een bedrijf nieuwe en kansrijke ideeën wil ontwikkelen voor innovatie, is het belangrijk om externe informatie op te doen. Ingenieurs, marketeers die voor een bedrijf werken zijn vaak belemmerd door een bepaald kennis kader. Crowdsourcing kan helpen om potentiële klanten en gebruikers om hulp te vragen. Een goede manier om aan externe ideeën te komen is crowdsourcing.

Crowdsourcing voor Innovatie

Vaak komen ideeën voor nieuwe producten vanuit het bedrijf zelf. Marketeers of andere personeelsleden komen met ideeën die gegenereerd worden door middel van verscheidene technieken. Op basis van uitgebreid marktonderzoek en het gebruik van een theoretische benadering naar creativiteit proberen interne professionals oplossingen te vinden voor problemen waar consumenten mee te maken hebben. Maar zijn die oplossingen altijd wel de beste oplossingen? Professionals hebben, in tegenstelling tot de gebruikers, de ervaring en expertise om met veelbelovende ideeën te komen die aantrekkelijk zijn voor bredere delen van de markt en kunnen daarom leiden tot succesvolle nieuwe producten.

Crowdsourcing en ideeën

Crowdsourcing is gebaseerd op het concept dat gebruikers bereid en in staat zijn om te reageren op zogenaamde ideewedstrijden. Dell lanceerde een initiatief genaamd ”idea storm”, waar de gebruikers uit de hele wereld werden uitgenodigd om suggesties te posten en eventueel nieuwe ideeën te genereren. Het bedrijf laat dus zien met welk probleem het zit en vraagt de kennis en expertise van het grote publiek om te helpen bij het oplossen van deze problemen. In feite stelt een bedrijf op deze manier haar innovatieproces open.

Een van de belangrijkste vragen is of crowdsourcing wel bruikbaar is voor bedrijven. Zijn gebruikers daadwerkelijk bereid en in staat om ideeën voor nieuwe producten te delen? En zijn die ideeën aantrekkelijk voor een breder publiek? De gebruiker kan helpen bij het bepalen van wat een potentieel nieuw product innovatie zou moeten kunnen, maar deze ideeën zijn misschien minder waardevol bij het bepalen van hoe dit tot zijn recht moet komen in de markt. Amabile (1998) wijst erop dat er naast creatief denken de vaardigheden en motivatie van R&D en marketing mensen erg belangrijk is om het uiteindelijke idee te kunnen uitrollen.

Voor-en nadelen van Crowdsourcing

Veel organisaties vertrouwen uitsluitend op hun interne expertise bij het genereren van ideeën voor nieuwe producten. Deze benadering staat haaks op open innovatie en crowdsourcing. Vaak is dit zo omdat de organisatie dan meer controle kan uitoefenen op het innovatieproces en daarbij horende patenten en octrooien.

Het nadeel hiervan  is dat een organisatie te zwaar leunt op hun interne expertise die hen zou kunnen belemmeren in het vinden van alternatieven die echt nieuw zijn. Onderzoek bevestigt dat het gebruik en hergebruik van interne kennis inderdaad de generatie van nieuwe producten kan bevorderen. Echter, het nadeel hiervan is dat medewerkers vast kunnen komen te zitten in hun eigen gedachtegang wat het generen van nieuwe ideeën kan dwarsbomen. Crowdsourcing is dus een goede manier om open innovatie te stimuleren en medewerkers uit hun eigen wereld kan trekken. Het helpt bij het genereren van ideeën die voor bedrijven uitvoerbaar zijn en voor gebruikers echte toegevoegde waarde hebben.

Is crowdsourcing nuttig voor innovatie?

Onderzoek heeft uitgewezen dat de ideeën door professionals significant lager scoren op het gebied van vernieuwing ten opzichte van de ideeën die geopperd worden door gebruikers. Ten tweede is ook vastgesteld dat professionals ideeën toegeschreven een aanzienlijk lager klantenvoordeel opleveren. Ten derde blijkt dat ideeën door professionals vaak veel eenvoudiger te realiseren zijn, omdat ze weten wat mogelijk is door het bedrijf. Concluderend kunnen we stellen dat gebruikers meer innovatief zijn op het gebied van productinnovatie. Zij zien vaak beter wat de problemen zijn en wat mogelijke oplossingen hiervoor zijn. Crowdsourcing is dus een nuttig instrument om extra inzichten te verwerven en te gebruiken.