Crowdfunding voor innovatieve bedrijven

Voor innovatieve bedrijven kan crowdfunding een interessante optie zijn. Niet alleen vanwege het kapitaal, maar ook vanwege het marketingpotentieel en de kans om ambassadeurs van het nieuwe product of de nieuwe technologie te werven.

Crowdfunding voor innovatieve bedrijven biedt mogelijkheden

Crowdfunding verandert de manier waarop bedrijven nieuwe producten en technologieën naar de markt brengen. Via platforms als Kickstarter kunnen producten die nog in de ontwikkelfase zitten al verkocht worden voordat ze geproduceerd zijn. Het kapitaal dat hiermee wordt aangetrokken kan direct worden ingezet voor de ontwikkeling van het product. Daarnaast kan er meteen worden getest of er vraag naar de producten is.

Het proces van productontwikkeling en marktintroductie wordt hiermee in feite omgedraaid en zorgt er voor dat bedrijven die voorheen geen toegang hadden tot financiering dit nu wel hebben. Het grootste succesverhaal in deze is waarschijnlijk Ocolus Rift. Het bedrijf haalde via crowdfunding miljoenen op waarna het verkocht werd aan Facebook.

Hollandse innovatie

Het succes van Ocolus Rift en de Kickstarter-miljoenen moet wel in perspectief worden geplaatst. Crowdfunding in Nederland is zeer populair maar dan vooral het verstrekken van leningen via crowdfunding. Door het onzekere karakter dat samenhangt met innoveren is het vaak lastig om hiervoor een lening aan te trekken. Leningverstrekkers zijn in de regel risico-avers en op zoek naar zekerheden.

Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat op deze manier is gefinancierd is het bedrijf IT-University via het platform Investormatch. Het bedrijf biedt succesvol IT-opleidingen aan via e-learning. Voor verdere groei en doorontwikkeling van de producten werd een lening aangetrokken van €80.000. Dit is financiering van innovatie op basis van een lopende kasstroom (de zekerheid).

Startups

Vaak zijn het juist start-ups zonder lopende kasstroom die bezig zijn met innovatie en daarvoor kapitaal nodig hebben. Voor een lening komen ze vervolgens niet in aanmerking en voorverkoop kan soms niet passen bij hetgeen wat ze ontwikkelen (bijvoorbeeld een b2b software-oplossing). Het is dan mogelijk de verkoop van aandelen te crowdfunden. In Nederland is dit echter alleen mogelijk via een converteerbare lening. Dit is een lening die op een zeker moment, bijvoorbeeld een volgende financieringsronde, converteert naar aandelen in het bedrijf. De investeerders krijgen doorgaans een rente (die wordt opgeteld en mee converteert) en een korting op de conversieprijs.

Crowdfunding, in welke vorm dan ook, heeft de financieringsmogelijkheden voor innovatieve bedrijven aanzienlijk vergroot. Voor bedrijven die financiering zoeken om te innoveren biedt het nieuwe kansen. Zo is crowdfunding niet alleen een innovatie op zichzelf, maar kan het ook een katalysator voor innovatie zijn.

 

Door: Jeroen Snellen – Investormatch