De corporate startup methode, wat zijn de voor- en nadelen?

We leven in een tijd waarin vernieuwing de sleutel blijkt te zijn tot (toekomst)succes. Het is mede omwille van deze reden dat gevestigde bedrijven steeds vaker samenwerkingsverbanden aan gaan met startups en zogenaamde innovation labs. Het zijn vaak jonge, creatieve teams die daar deel van uitmaken en daarin werken buiten de heersende bedrijfscultuur.

De werkzaamheden die zij verrichten hebben eigenlijk veelal slechts één doel voor ogen, namelijk radicale innovatie. Een belangrijke vraag die nu door veel ondernemers echter wordt gesteld heeft betrekking tot hoe je dergelijke learnings nu precies breed kan toepassen om de rest van de onderneming eveneens futureproof te maken. Door het toepassen van de corporate startup methode wordt dit in de praktijk perfect mogelijk gemaakt. Hoe? Dat kom je te weten door je even grondig te verdiepen in de informatie hier op deze pagina!

Aansluiting op disruptieve ontwikkelingen

Voor alle grote organisaties die in Nederland en de rest van de wereld actief zijn geldt dat ze er alles aan doen om aansluiting te vinden op disruptieve ontwikkelingen in de markt. Dit doen ze door een samenwerkingsverband aan te gaan met jonge, creatieve en vooral ondernemende teams. De manier waarop dit gebeurt kan sterk verschillen. Enkele voorbeelden op dit vlak zijn met name:

Samenwerkingsverbanden die tot stand komen onder de corporate startup methode zijn eigenlijk tegenwoordig niet zomaar waardevol, maar zelfs voor veel bedrijven een absolute must. De complexiteit van de zakelijke wereld neemt immers elke dag opnieuw behoorlijk toe. Veranderingen gaan razendsnel en we bevinden ons in een tijd waarin heel wat ontwikkelingen over een sectoroverschrijdend karakter beschikken. Enkele voorbeelden daarvan zijn onder meer het Internet of Things, maar ook zeker de komst van blockchaintechnologie.

Veranderde manier van innoveren

Bovenstaande heeft als gevolg dat het voor bedrijven een must is geworden om op zoek te gaan naar mogelijkheden om te innoveren. Voorheen was het altijd duidelijk wie nu precies de voornaamste concurrenten voor jouw business waren. Daarnaast was iedereen zich ook meer bewust van de ontwikkelingen die er aan zaten te komen en welke impact die ontwikkelingen zouden kunnen hebben op het bestaande businessmodel.

Tegenwoordig is daar echter steeds vaker geen sprake meer van. Het is dan ook bijzonder complex geworden om te voorspellen wat nieuwe businessmodellen precies gaan worden. Dit zorgt er voor dat een radicale innovatie zich opdringt. Een dergelijke, radicale innovatie van binnenuit de onderneming realiseren is echter ongelofelijk moeilijk. Veel organisaties komen dan uit op incrementele innovatie. Tegelijkertijd kunnen gevestigde bedrijven niets anders dan vaststellen dat startups daar wel (moeiteloos) in blijken te slagen.

Corporate Venturing

De informatie die je tot dusver op deze pagina hebt kunnen lezen vormt de directe aanleiding tot het ontstaan en het succes van ‘Corporate Venturing’. Hierbij is er sprake van (gevestigde) bedrijven die er voor kiezen om te investeren in startups. Dergelijke investeringen zorgen er voor dat bedrijven toegang krijgen tot frisse en nieuwe kennis waarbij ze ook nieuwe businessmodellen ontdekken. Bovendien is het op deze manier ook in één klap mogelijk om potentiële, nieuwe talenten voor het bedrijf aan te kunnen trekken.

Het principe van de corporate startup biedt niet alleen maar voordelen voor de gevestigde bedrijven, in tegendeel. Ook startups zelf ondervinden er namelijk grote voordelen van. Door een samenwerking aan te gaan met gevestigde bedrijven krijgen ze niet alleen de beschikking over een zogenaamde launching customer, daarnaast kunnen ze ook meteen rekenen op toegang tot de markt.

Corporate startup methode als Gouden combinatie

Het principe van de corporate startup methode is er één die op papier een gouden combinatie vormt. Ze zorgt dan ook voor het koppelen van de drive van jonge ondernemers aan de kennis en ervaring waar ervaren corporates over beschikken. In de praktijk is het echter zo dat deze samenwerking niet altijd zonder obstakels verloopt. In het bijzonder het verschil in cultuur is daar een belangrijke oorzaak van. De perceptie van tijd ligt dan ook vaak enorm uit elkaar. Startups willen dat alles op een zo snel mogelijk tempo verloopt. Bij gevestigde corporates is het echter de normaalste zaak van de wereld dat een afspraak maken wel even de nodige hoeveelheid tijd in beslag kan nemen.

Het overbruggen van dat verschil in cultuur zorgt er in de praktijk niet zelden voor dat men er voor kiest om een alliantiemanager in te schakelen. Dit is een persoon die over de nodige voeling en ervaring beschikt met beide werelden. Deze expert is zich bewust van de verwachtingen die voorop worden gesteld door beide partijen en kan dan ook perfect optreden als een soort van coach. In de praktijk blijkt dat de beschikking hebben over de kennis van een dergelijke expert niet zelden een absolute must is bij de corporate startup methode.