Browsing Category

Bedrijven & innovatie cases

In de categorie bedrijven en innovatie cases worden specifieke voorbeelden uit het bedrijfsleven naar voren gehaald.  Deze innovatie cases gaan verder in op bijvoorbeeld de lancering van een nieuw platform, product of dienst. Door deze te analyseren wordt er lering getrokken die gebruikt kan worden voor andere organisaties. Het tot ‘leven’ brengen van innovatie maakt het een behapbaar onderwerp wat waardevol is voor elke professional en organisatie.

Innovatie cases

Innovatie cases gaan specifiek over voorbeelden uit het bedrijfsleven. Enkele voorbeelden hiervan zijn de WordPress case, Android en Hyves. Hoe zijn deze innovaties succesvol geworden en wat hebben de organisaties achter deze producten of platformen gedaan om hun innovatie tot een succes te maken? Door deze cases kunnen andere organisaties leren van de aanpak, resultaat en fouten die gemaakt zijn.

Door te leren van deze cases komt innovatie tot leven. Vaak blijft innovatie een lastig onderwerp wat niet echt tastbaar is. Door voorbeelden te gebruiken die miljoenen mensen dagelijks gebruiken wordt het duidelijk hoe innovatie en rol speelt voor bedrijven.