Case: Innovatie in de Logistiek

In deze case lees je over innovatie in de logistiek van het bedrijf Doornenbal. Het bedrijf omvat een timmerfabriek, een lamineerfabriek en een trappenfabriek. Het stond ook aan de basis van een samenwerking tussen diverse timmerfabrieken, een deurenfabriek en een vastgoedonderhoudsbedrijf, de TimmerSelekt groep. Doornenbal richt zich altijd sterk op innovatie en heeft zich staande weten te houden tijdens de crisis, die flinke impact had op de bouwindustrie. Om duurzaam succes te boeken moest naast productinnovatie ook worden gewerkt aan verbeteringen in het operationele proces.

Efficiënt produceren

Efficiënte productie is belangrijk om continuïteit te waarborgen in een turbulente markt. Doornenbal liet onderzoek doen en uit de analyse bleek dat er op dat moment weinig inzicht was in de ketenkosten. Om deze kosten in kaart te brengen, werden alle doorlooptijden van alle productiestappen gedetailleerd uitgewerkt. Het bedrijf kreeg hierbij hulp van enkele Groningse studenten, die gebruik hebben gemaakt van value stream mapping. Een belangrijke uitkomst was dat er een verschil bleek te bestaan tussen de voor gecalculeerde marge en de uiteindelijke daadwerkelijke marge. Hierop werd voorgesteld om nacalculatie te introduceren.

Meer inzicht

Door de nacalculatie kwam er meer informatie beschikbaar. Zo was er beter zicht op de uitvoering van de productie, de wachttijden en realisatie in verhouding tot de eerder bestaande voorcalculatie. De resultaten van de nacalculatie werden de basis voor het verbeteren van het productieproces, maar ook voor het offertetraject. Immers, doordat de daadwerkelijke marges helder waren geworden, kon Doornenbal een correcte prijs rekenen en niet te veel marge inleveren. Zeker in een branche waar lage marges gelden is dit natuurlijk heel waardevol. Het investeren in innovatie betaalt zich op deze manier zeker terug.

Duidelijke verbetering

De nieuwe werkwijze leidde tot verschillende mooie resultaten. Het bleek bijvoorbeeld dat de voorcalculatie gemiddeld ongeveer 7,5% afweek van de nacalculatie. Dat betekent dus dat er 7,5% meer uren in de productie werd gestoken dan vooraf werd geraamd. Ook kwam aan het licht dat er informatie onjuist in het systeem stond, waardoor voor sommige processen te weinig en voor andere te veel uren werden gerekend. Doordat de nieuwe werkwijze ook inzicht opleverde in de productiviteit per afdeling kwamen interessante verbeterpunten en knelpunten naar boven. Dit soort bevindingen stimuleren zowel het management als de medewerkers om kritisch te blijven kijken naar alle processen. De eerste resultaten tonen een significante stijging in de gemiddelde productiviteit per medewerker. Daarnaast is de bezettingsgraad met meer dan 7% toegenomen.

Kortom

Door het lef te hebben om de bedrijfsresultaten een kritisch onder de loep te nemen, heeft Doornenbal het productieproces succesvol weten te innoveren. Innovatie binnen bedrijven vraagt om openheid voor verandering en draagvlak om deze veranderingen door te voeren in de dagelijkse werkwijze. Door telkens te zoeken naar nieuwe verbeteringen kunnen knelpunten worden geïdentificeerd, de marge worden verbeterd en de omzet worden gestimuleerd. Zeker als je werkt met krappe marges is iedere verbetering hierop een belangrijke winst. Hiermee wordt meteen ook de positie ten opzichte van de concurrentie verbeterd. Door efficiënter te werken dan je concurrenten kun je meer produceren en leveren. Bijkomend voordeel van hogere marges is dat je meer geld kunt uitgeven aan innovatie en dit het cirkeltje rond maakt.

Gaat innovatie in de logistiek wel snel genoeg?

Soms klinkt het geluid dat er te weinig innovatie in de logistiek is. De bedrijven zijn soms nog begonnen met orders op papier of via de telefoon en berekeningen werden nog op de rekenmachine gemaakt. Inmiddels is er natuurlijk enorm veel veranderd en worden veel processen geautomatiseerd. Op die manier is er dan ook zeker sprake van innovaties, maar soms wordt nog vergeten dat niet het product, maar de klant centraal staat. In deze tijd van een ruime keuze aan bedrijven en recensies op internet zijn de behoeften van de klant erg belangrijk. Een klant zal meestal kiezen voor een partij die het beste aansluit bij zijn of haar wensen. Dat betekent snelle levering, flexibiliteit en transparantie. Hierop moet je als (logistiek) bedrijf kunnen inspringen.

Continu innoveren

Gezien de markt snel verandert en er telkens nieuwe mogelijkheden bijkomen op het gebied van ICT, big data en automatisering moeten logistieke bedrijven continu blijven innoveren. Klanten groeien immers met deze ontwikkelingen mee en worden steeds kritischer in hun behoeftes en verwachtingen. Een bedrijfsmodel van slechts enkele jaren geleden kan daarmee al sterk verouderd zijn. Het is daarom belangrijk om continu naar modellen en processen te blijven kijken en verbeteringen aan te brengen.

Innovatie in de logistiek: de klant centraal

Bij het analyseren en optimaliseren van diensten en processen dient met name de toevoegde waarde die aan de klant kan worden geboden centraal te staan. Veel bedrijven denken nog te veel uit het oogpunt van het bedrijf zelf of het product, maar de klant wil weten ‘what’s in it for me?’ Door te innoveren met de klant als uitgangspunt blijf je de concurrentie voor en boek je duurzame resultaten.