Bronnen van innovatie volgens Peter Drucker

Als het gaat om innovatie, dan beschikt Peter Drucker (1909-2005) over de nodige kennis en track-record. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit zijn boek Innovation and Entrepeneurship. Drucker is niet voor niets een wereldwijd gerespecteerde managementconsultant. Zijn kennis over het onderwerp kan dan ook van grote waarde zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de oorsprong van innovatie.

Zo heeft hij 7 mogelijke bronnen van innovatie beschreven die voor ondernemingen de moeite waard zijn om te verkennen. Daarvan zijn er minstens 5 ook voor jou de moeite waard. Het gaat dan om de volgende punten.

Onverwachte gebeurtenissen in de markt

Het is altijd van groot belang om de markt in de gaten te houden. Daar gebeuren immers de dingen die niemand ooit had verwacht. Zo zijn er talloze producten te noemen die een veel groter succes bleken dan iemand ooit had kunnen voorzien.

Het is altijd goed om te kijken naar de vraag. Is die groter of kleiner dan die op dat moment zo zijn? Kijk vervolgens wat je hier zelf mee kunt als ondernemer. Ligt er een kans om te innoveren? Zo ja, wat is daar dan voor nodig? Wie op deze manier naar de markt kijkt ziet in elke gebeurtenis, groot en klein, een mogelijke kans op iets geheel nieuws. Juist wanneer je deze gebeurtenis vooraf niet verwacht had.

Veranderingen in de markt

De markt bekijken met het oog op onverwachte gebeurtenissen is één ding, maar het grotere geheel zien is iets heel anders. De markt en de branche zijn altijd in beweging. Wat er nu niet is kan er morgen wel zijn. En wat vandaag belangrijk is, kan morgen waardeloos zijn.

Met die veranderingen moet je als ondernemer goed om kunnen gaan. Alleen op die manier is het mogelijk om de markt bij te houden. Of er zelfs in voorop te lopen door innovatie toe te passen in je werkwijze.

Denk bijvoorbeeld aan zaken als deregulering. Dit brengt vaak een hele nieuwe denk- en werkwijze met zich mee. Daarmee zijn dus ook de ideale omstandigheden om te innoveren gecreëerd. Let ook op andere ontwikkelingen, maar vooral ook op problemen die ontstaan. Daar liggen de grootste kansen.

veranderingen in de markt als bron voor innovatie

Veranderingen in de perceptie

De markt veranderd, maar de spelers op die markt veranderen ook. Vooral de blik van de klant kan nog weleens sterk anders worden. Hoe zij zich voelen bij een merk of product door de jaren heen is hier een goed voorbeeld van. In die veranderingen in perceptie is geen bedreiging te zien. Er ligt juist een kans. Door goed op te letten hoe de perceptie van de klant zich ontwikkelt, is het voor een bedrijf mogelijk om relevant te blijven. Wie dit niet doet, raakt in de vergetelheid en zal nooit terug te zien in nostalgische programma’s en lijstjes.

Het is bovendien belangrijk om naar het grotere geheel te kijken. Denk bijvoorbeeld aan internationale culturele veranderingen en het effect dat dit heeft. Daar komt veel innovatie uit voort.

Procesbehoeftes die veranderen

Innovatie kan ook komen uit een blik die naar binnen is gericht. Door bijvoorbeeld eens goed te kijken waar het nog aan schort binnen de onderneming. Wat zijn de zwakke plekken en wat is hieraan te doen?

Het is daarbij vooral ook belangrijk om naar het gehele proces te kijken. Bedenk je ook dat innovatie uit jezelf moet komen als het om procesbehoeftes gaat. Er is geen (directe) vraag uit de markt die dit aanspoort. Je kijkt naar wat er in het proces beter kan en hoe je dit aan kan pakken. Dit vergt dus ook zelfkritiek. Je wil namelijk alles wat jouw succes in de weg staat uit de weg ruimen door zaken anders aan te pakken en te verbeteren.

Even tussendoor..

Bestel het bekroonde boek van Peter Drucker nu zelf. Een must-read voor elke innovatiemanager, student of professional. Nu bestellen via Bol.com.

Demografische veranderingen

De wereld is veranderd. Dat komt niet in de laatste plaats doordat er voortdurend demografische veranderingen plaatsvinden. Dit is niet nieuw, dit bestaat al zolang als de mens op aarde rondloopt. De samenstelling van de bevolking is hier een voorbeeld van. Ook de hoogte van het gemiddelde inkomen is een goed voorbeeld. Denk ook aan opleidingsniveau en aan levensverwachting. Al dit soort zaken zijn voortdurend in ontwikkeling in de wereld. Dit betekent dus ook dat er voortdurend kansen liggen om te innoveren. Het is belangrijk om de demografische kennis die je op doet te koppelen aan andere data, om op die manier de doelgroepen goed te segmenteren. Aan de hand daarvan kan je veel bereiken.

Conclusie

De bronnen van innovatie die Peter Drucker herkent hangen vooral ook samen met een goed analytisch vermogen, zoals verwacht mag worden bij innovatie. Of het nu om veranderingen in de markt, de bevolking of de eigen onderneming gaat, er gaat altijd een scherpe blik aan vooraf om de mogelijkheden en kansen te herkennen.

Drucker schreef 39 boeken over het onderwerp en heeft door de jaren heen dus ook de nodige kennis over hoe innovatie ontstaat. Deze voorbeelden vormen daarin een goede basis.