Brainwriting techniek voor innovatieve ideeen

Manieren om innovatieve ideeën te generen zijn de laatste jaren sterk ontwikkeld. Brainstorming is alom bekend bij organisaties, echter zijn er nog meer technieken die kunnen helpen . Twee technieken die zijn heel verschillend zijn, zijn de Brainwriting techniek en de provocatie techniek. Brainwriting is meer gericht op veel nieuwe ideeën, terwijl de provocatie techniek zich meer richt op een aantal meer kwalitatieve nieuwe ideeën. We focussen ons in dit artikel op brainwriting en de provocatie techniek als tegenhanger hiervan.

Brainwriting Techniek voor innovatieve ideeën

Brainwriting is een variatie op brainstormen, elk lid van een groep schrijft zijn of haar innovatieve ideeën op voordat deze gedeeld worden met de groep. Brainstorming heeft het probleem dat mensen vrij snel ideeën afschrijven of stoppen na te denken over hun eigen oplossingen. Brainwriting is effectiever hierin omdat iedereen zijn innovatieve ideeën opschrijft en dit gaat bespreken. Brainwriting is gebaseerd op twee principes: (a) uitstel van oordeel en (b) kwantiteit zorgt voor kwaliteit (twijfelachtig, omdat het niet altijd het geval is). Een aantal regels voor het optimaliseren van Brainwriting is door het uitsluiten van kritiek in de vroege fases.  Als je de weg van de minste weerstand volgt, hebben medewerkers de neiging om ideeën met een minimum van cognitieve inspanning te genereren. Gemakkelijke, toegankelijke en voor de hand liggende oplossingen zullen eerst naar voren komen.

Echter wanneer er met de groep gediscussieerd wordt over de verschillende innovatieve ideeën kunnen deze toegankelijke ideeën zich ontpoppen tot echt creatieve ideeën. Belangrijks om te weten is dat dit werkt alleen wanneer het probleem niet te ruim is gedefinieerd wordt of de tijd beperkt is. Neem dus de tijd en probeer niet teveel af te bakenen met de probleem definitie. Zoals eerder besproken heeft druk een negatieve invloed op de creativiteit van medewerkers.

Provocatie Techniek voor innovatieve ideeën

De provocatie techniek heeft vier stappen: (1) beschrijven wat vanzelfsprekend is, (2) Provocaties worden ontwikkeld door het annuleren of het omkeren van wat vanzelfsprekend is, (3) Kies de brutaalste of meest krankzinnige provocatie, (4) geneer op basis hiervan nieuwe innovatieve ideeën. Dus de provocatie techniek helpt om medewerkers uit hun perceptuele en cognitieve mindset te breken. Brainwriting maakt juist gebruik van deze status quo. Soms is het moeilijk om met de provocatie techniek serieus te blijven. Alles is mogelijk en er is geen status quo. Werknemers voelen zich vaak vreemd als het loslaten van de status quo. Echter de juiste leiderschapsstijl bij deze techniek kan er voor zorgen dat mensen serieus blijven.