Het nut van Big Data bij Innovatie

0

Door middel van Big Data kan innovatie worden gerealiseerd. Tegenwoordig kan er door middel van technologie steeds meer en gedetailleerde informatie worden verzameld en geanalyseerd. Wanneer deze informatie wordt gecombineerd kunnen organisaties een steeds beter beeld krijgen van onder andere hun klanten, producten en concurrentie. Het nut van data verzameling kan worden verhoogd door deze strategisch in te zetten, waardoor er een (concurrentie)voordeel wordt gecreëerd. Dat geldt voor alle sectoren. Hieronder kun je meer lezen over wat er nodig is om informatie te gebruiken voor innovatie. Big Data is ook een van de innovatie voorbeelden.

Fases in implementatie van Big Data

Er zijn verschillende niveaus die een organisatie kan bereiken als het gaat om het gebruiken van data voor innovatie. Op het eerste niveau wordt er alleen informatie verzameld maar er wordt verder niets mee gedaan. Daarna wordt er kennis verzameld. De kennis kan gebruikt worden om problemen op te lossen. Vervolgens kan deze kennis gebruikt worden voor het verbeteren van processen en het verhogen van de kennis van medewerkers. Omdat de kennis vaak snel veroudert, is het belangrijk dat de data steeds opnieuw wordt bekeken. Als laatste kan de data worden gebruikt worden om een concurrentievoordeel te behalen en ook dienen als inspiratie voor innovatie.

Datamining

Als er teveel informatie is werkt dat juist verwarrend. Ook kan het zijn dat veel informatie niet wordt gebruikt en later weer weggegooid. Daarom is het belangrijk dat de organisatie van tevoren bedenkt, welke informatie verzameld moet worden en welke verbanden er mee moeten worden aangetoond. Dan kan er naar worden gezocht door middel van algoritmen. Dat wordt datamining genoemd. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van classificatie, regressie (voorspellen van data in de toekomst), deviatie (het ontdekken van afwijkingen zoals fraude), clustering (zoeken in informatie), associatie regels (associatie tussen producten beschrijven) en sequentiële patronen (voorspellen van dingen).

Gebruiken van big data voor verbetering

Het is belangrijk dat de datamining niet wordt gezien als eenmalig maar als een continu proces van het verzamelen en analyseren van de informatie. Er moeten beslissingen worden gemaakt op basis van de informatie. Het is belangrijk dat de mensen in de organisatie opgeleid zijn op de gebieden van zowel ICT als statistiek. De methode van het opslaan van de data hangt samen met hoe snel de data opgevraagd moeten kunnen worden. Er zijn verschillende vormen van dataopslag zoals Relationele Database managementsystemen, Network Attached Storage, Storage Area Network, Datawarehouses en Business Intelligence.

Big Data, innovatie en concurrentievoordeel

Het is belangrijk om kleinschalig en schaalbaar te beginnen met data analyse maar daarna kan het uitgebreid worden zodat er steeds meer kennis ontstaat van de markt die gebruikt kan worden bij onverwachte situaties. Het is dan wel belangrijk dat de data toegankelijk genoeg is om te gebruiken voor het maken van beslissingen. De organisatie moet steeds opnieuw leren van de verzamelde data en die gebruiken om erachter te komen wat klanten willen en wat de positie is ten opzichte van de concurrentie. Met de data kunnen patronen worden ontdekt in de markt en voorspeld.