Big Data in bouwbranche

Er wordt heel veel geschreven over dit onderwerp, maar welke kansen brengt Big Data met zich mee. Om te beginnen moeten eerst eens kijken wat Big Data nu eigenlijk is. Big Data (business intelligence data) is (digitale) data die gegenereerd kan worden uit bijvoorbeeld processen, machines, internetgebruik, koopgedrag e.d. De data kunnen door de diverse technologische (door) ontwikkelingen, van de computer, tablets, smartphones, sensoren, internet e.d. gegenereerd en verzameld worden. Bovendien zijn deze data door bijvoorbeeld wifi-technologie, realtime up-to-date waardoor sneller informatie beschikbaar is.

Innovatie in de bouw

De rekenkracht en opslagcapaciteit van computers, tablets e.d. neemt toe waardoor het doorgronden van grotere hoeveelheden data mogelijk wordt en sneller gaat. Door deze data te verzamelen en toe te passen in statistieken, grafieken en ze te analyseren, kan er waardevolle informatie uit komen over bijvoorbeeld processen, machines, gebouw gebruik en beheer, koopgedrag e.d. Informatie waar we logische verbanden, trends, verspillingen e.d. uit kunnen halen en (nieuwe) inzichten door kunnen krijgen. Deze informatie wordt nauwkeuriger naarmate de hoeveelheid data toeneemt. Hierdoor kan je garanties in de bouw waarborgen en met big data in kaart brengen.

Big data, hoe werkt dat?

Bij Big Data hebben we het over het algemeen over grote hoeveelheden data al dan niet uit verschillende bronnen. Door de data uit verschillende bronnen weer met elkaar te verbinden krijgen we nog meer interessante informatie. Hierbij is de kwaliteit van de data belangrijk. De verzameling van de grote hoeveelheid data, de diversiteit, betrouwbaarheid en de waarde bepalen de kwaliteit. Bij het analyseren van de data moet hier dan ook goed naar gekeken en rekening mee gehouden worden. Voor data analyse is veel tijd, kennis, begrip en ervaring nodig. Data analyse zal in alle branches een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

Hoe is Big Data te gebruiken?

Belangrijk is wat je met die informatie te weten wilt komen en wat je er mee gaat doen. Gebruik je het alleen voor je eigen organisatie voor verbeterprocessen of nieuwe producten of diensten, of ook voor de klant of maatschappij? Bouw software geeft in ieder geval weer nieuwe inzichten. Het is ook niet helemaal waar dat digitalisering arbeidsplaatsen kost, er ontstaan ook weer nieuwe beroepen door zoals bijvoorbeeld een data analist en er zijn veel softwareontwikkelaars en engineers nodig om dit allemaal verder vorm te geven en (door) te ontwikkelen.

De bouwbranche

Big data in bouwbranche, ook dit is breed toepasbaar. Denk bijvoorbeeld aan het met behulp van sensoren, monitoren en verzamelen van data van de levensduur van bouwmaterialen, gebouwbeheersystemen, liften, verlichting, flex werkplekken, schoonmaak en dergelijke. Hiermee krijgt men inzicht in de levensduur en het gebruik van het gebouw/ Op basis van deze informatie kan er voor toekomstige gebouwen een betere materiaalkeuze gemaakt of het onderhoud beter geoptimaliseerd worden. Ook kan er informatie over het ontwerp (data driven design) van het gebouw uit voortvloeien. Bijvoorbeeld, waarom wordt de ene lift, flex werkplek of toegang meer gebruikt dan de andere? Voor de infra is het mogelijk met sensoren de belasting van bv bruggen en wegen te monitoren en met de gegenereerde data bv onderhoud,- vervangingscycli te voorspellen. Dit resulteert uiteindelijk in kwalitatief betere gebouwen wegen en bruggen die goedkoper (met minder faalkosten) en sneller gebouwd kunnen worden.

Toepassing van Big Data in Bouwbranche

Tot slot, in het bouwproces zelf van gebouwen, bruggen, wegen e.d worden Big Data ter verbetering van de processen nog niet veel toegepast. Een gemiste kans, zeker omdat de nieuwe technologieën dit nu ook mogelijk maken. BIM, 3D scanning en virtual reality zijn een uitzondering en een goede ontwikkeling om stappen te kunnen maken. Er zijn al wel een paar software tools die de documentenstroom omzetten in digitale documenten, maar niet de informatie in het document zelf. Pas als de processen en documenten digitaal in software geïntegreerd zijn kan men beginnen met het opbouwen van Big Data.

Lees meer over Big Data, AI en Machine Learning in het boek ‘De Big Data Revolutie – hoe big data antwoorden gaat geven op al onze vragen’ – Aanrader!