Benut de innovatie kansen die intrapreneurs je bedrijf bieden

Als je optimaal gebruik wilt maken van kennis en innovatie in je onderneming, dan is het belangrijk om intrapreneurschap in je bedrijf te stimuleren.

Intrapreneurs zijn werknemers die goede ideeën hebben om kansen in een bedrijf optimaal te benutten. Het zijn ondernemende mensen met ideeën om een nieuwe koers te omarmen en uit te voeren. De onderzoekers Werner Liebregts, Paul Preenen en Steven Dhondt publiceren hun bevindingen hierover in het Tijdschrift voor Ontwikkeling en Organisaties.

Profiteer van ondernemende werknemers

Intrapreneurs zijn waardevol voor je organisatie. Ze hebben dezelfde eigenschappen en ambities als entrepreneurs maar doen dit in loondienst van hun werkgever. Het verschil is dat de intrapreneur niet altijd de mogelijkheid heeft om de kansen die hij ziet te benutten. Anders dan de entrepreneurs, die baas in eigen bedrijf zijn en dus zelf kunnen bepalen of ze een idee wel of niet uitwerken, is een werknemer afhankelijk van zijn leidinggevende om een idee een kans te geven.

De waan van alledag staat dit soms in de weg. Dat is een gemiste kans volgens de onderzoekers, want juist intrapreneurs kunnen voor hun bedrijf van grote waarde zijn. Ze kennen de organisatie immers en zijn daarvoor vaak goed in staat om verbeterpunten aan te dragen. Vergroten van kennis en innovatie is dan ook een belangrijk voordeel van het gebruiken van intrapreneurs. Iedere organisatie zou zich dan ook moeten verdiepen in het optimaal gebruik maken van het innovatieve vermogen van medewerkers.

Welke factoren spelen een rol voor intrapreneurs?

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal factoren van wezenlijk belang is voor het optimaal gebruik maken van intrapreneurschap in een organisatie. Deze factoren zijn:

  • Vertrouwen van de leidinggevende in de competenties van medewerkers;
  • De beschikbare tijd van de werknemer;
  • Meer externe contacten;
  • Uitdaging in het werk.

Vertrouwen en uitdaging zijn ook terug te vinden als factoren voor creativiteit en wordt door Peter Drucker zelfs gezien als één van de bronnen van innovatie. Naast dat het bijdraagt aan vernieuwing zorgt deze manier van leidinggeven ook voor loyaliteit naar de organisatie toe.

Wat kunnen leidinggevenden doen?

Wil je als leidinggevende het intrapreneurschap in je organisatie stimuleren dan zal je aandacht moeten besteden aan een aantal aspecten om dit te bewerkstelligen.

Stimuleren, herkennen en faciliteren van intrapreneurs is van het grootste belang. Als medewerkers die goede ideeën hebben die voor verbetering in de organisatie kunnen zorgen de mogelijkheid krijgen deze uit te werken dan zullen zij hier graag energie in steken en zelfs een stap harder willen lopen om hun doel te bereiken.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het opperen van ideeën en het maken van plannen te stimuleren. Een simpele ideeënbus kan al werken, maar je kunt hiervoor ook gebruik maken van sociale media, brainstormsessies of een andere manier om werknemers de gelegenheid te geven hun voorstel te presenteren.

Als het lastig is om een medewerker binnen zijn functie uitdagend werk te laten doen, kun je als werkgever deze medewerker een extra taak geven zoals het inwerken en coachen van en nieuwe collega, of het organiseren van een personeelsuitje of een andere activiteit zoals een vrijdagmiddagborrel, een Sinterklaasfeest voor de kinderen van de medewerkers of een werk gerelateerd symposium of een workshop.

Overleg is belangrijk

Er wordt in veel organisaties vaak (te) veel vergaderd. Maar overleg is soms nodig om goede ideeën te filteren. Vraag je medewerkers waar ze behoefte aan hebben, wat ervoor nodig is om dit te realiseren en ga vervolgens in overleg om de haalbaarheid van een idee te onderzoeken. Door niet standaard op alles afwijzend te reageren zorg je ervoor dat medewerkers graag met hun ideeën voor verbetering naar de leiding stappen.

Referentie

Preenen, P. T. Y., Liebregts, W., & Dhondt, S. (2015). Intrapreneurship stimuleren? Tijdschrift Voor Ontwikkeling in Organisaties, 5(3), 51-58