5 tips om te Innoveren

Innovatie, een term wat steeds belangrijker wordt voor iedere manager. Maar wat is het eigenlijk en kan het gestimuleerd worden binnen organisaties? Dit artikel beschrijft 5 praktische tips om het te innoveren met uw eigen organisatie.

  • Innovatie tip 1: Denk na over een vorm van het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken maakt het mogelijk voor medewerkers ergens anders te werken dan alleen op kantoor. Doordat zij niet meer gebonden zijn aan een specifieke locatie is er meer kans dat zij in aanraking komen met andere mensen. Dit contact kan ervoor zorgen dat zij geïnspireerd worden door mensen uit een compleet andere branche. Volgens een van de eerste wetenschappers op het gebied van innovatie, Jospeh Schumpeter, is innovatie de combinatie van beschikbare kennis en nieuwe kennis. Nieuwe kennis  en ideeën vind je vaker buiten de deur dan binnen het kantoor. De combinatie van beschikbare kennis en nieuwe kennis vergroot de kans dat innoveren bij iedereen op de agenda komt te staan.

  • Innovatie tip 2: Betrek klanten bij het innovatieproces

De traditionele kijk op innovatie is dat een proces is wat in een organisatie gebeurd. Echter blijkt uit onderzoek dat innovaties die puur vanuit een organisatie komen minder succesvol zijn. Betrek klanten bij het innovatieproces maar, laat klanten niet alles dicteren. Input vanuit klanten is zeer waardevol maar niet heiligmakend omdat het vaak ontbreekt aan praktische implementatiekracht. Door klanten te laten innoveren en dit te gebruiken bij het proces kan er rekening gehouden worden met weerstand van de consument. Een consensus tussen klanten en de interne organisatie is belangrijk om succesvol te innoveren.

  • Innovatie tip 3: Stel geen duidelijke eisen

Misschien een rare tip, maar door te vroeg in het innovatieproces duidelijke eisen te stellen aan een innovatie verlies je de open gedachtes die juist zo belangrijk zijn voor innovatie.  Wanneer er een duidelijk eisenpakket is zullen nieuwe ideeën gelijk getoetst worden aan de eisen. Hierdoor wordt het innovatieproces eigenlijk al in de kiem gesmoord. Wees dus open, en evalueer objectief de ideeën. Op deze manier is men ook niet bang om zeer radicale ideeën te opperen.

  • Innovatie tip 4: Maak gebruik van Sociale Innovatie

Sociale innovatie is een zeer sterk mechanisme om innovatie te bereiken. Door medewerkers te laten innoveren komen er vaak onverwachte ideeën. Op deze manier wordt het innovatieproces een proces van de gehele organisatie en niet enkel van een selecte groep. Wie zegt er dat een medewerker in een lagere hiërarchische laag geen goede ideeën kunnen hebben voor verbetering? Door iedereen te betrekken en een pro-actieve houding aan te nemen kan de organisatie veranderen in een innovatie-organisatie waarin alle medewerkers een bijdrage aan de innovatie, en zo ook door blijven innoveren. Een goede toevoeging hieraan zijn interdisciplinaire teams, door verschillende medewerkers van verschillende afdelingen samen te laten werken aan ideeën kunnen de mooiste dingen ontstaan.

  • Innovatie tip 5: Wees op tijd met het vastleggen van het idee

Iets wat vaak vergeten wordt is het deel van intellectuele eigendom. Patenten zijn essentieel om uw innovatie te beschermen.  Innovatieve ideeën dienen te worden beschermd aangezien veel concurrenten met het idee: ‘Beter goed gejat dan slecht bedacht’ op jacht zijn naar innovaties in de sector. Wees dus op tijd met het vastleggen een idee. Dit kan door middel van een patent, maar ook een trademark dient aangevraagd te worden. Het zou zonde zijn wanneer er veel tijd aan innoveren wordt besteed en er vervolgens niets mee gedaan kan worden.

Innoveren, is dat lastig?

Innoveren is natuurlijk geen gemakkelijke proces. Het is een mind-set die moet groeien in een organisatie. Met name het nieuwe werken en sociale innovatie zijn punten die daarbij concreet kunnen bijdragen. Ik heb een aantal boeken geselecteerd die je kunnen helpen bij het innovatieproces.