5 interessante innovatie modellen

De manier waarop bedrijven te werk gaan is door de jaren heen ongelofelijk sterk veranderd. Dat is ook nodig, want de klassieke, veelvuldig beproefde modellen blijken binnen de huidige markt nog maar moeilijk stand te kunnen houden. Gelukkig bestaan er verschillende, interessante innovatie modellen die er voor zorgen dat ondernemingen krachtige hulpmiddelen aangereikt kunnen krijgen om hun producten en diensten te kunnen innoveren. Om welke innovatie modellen het dan precies gaat ontdek je hier op deze pagina!

1) Het Business Model Canvas

Het eerste innovatie model van de 5 innovatie modellen dat we aan je voor willen stellen is het zogenaamde ‘Business Model Canvas’. Van een dergelijk business model is bekend dat ze de manier beschrijft waarop er door een organisatie waarde kan worden gecreëerd, geleverd en kan worden behouden.

Het Business Model Canvas dat werd ontwikkeld door Osterwalder is een verzameling van alle facetten die een bepaalde invloed kunnen uitoefenen op het creëren van die meerwaarde. Deze verzameling van facetten bestaat eigenlijk uit negen verschillende bouwstenen, namelijk:

 • Value proposition of waarde propositie;
 • Customer segments of klantsegmenten;
 • Channels of kanalen;
 • Customer relationships of klantrelaties;
 • Key activities of kernprocessen;
 • Key resources of kernmiddelen;
 • Key partners of strategische partners;
 • Revenue streams of inkomstenstromen;
 • Cost structure of kostenstructuur;
Business model canvas door Strategyzer

Kort samengevat vormt het Business Model Canvas eigenlijk de leidraad om jouw business model op papier te kunnen zetten. Het maakt het in de praktijk mogelijk om niet alleen op een snelle, maar tevens ook op een overzichtelijke manier een goed beeld te krijgen van niet alleen de activiteiten van je onderneming, maar ook het concrete verdienmodel waarover ze beschikt.

Aan de slag met het Business Model Canvas? Bestel de officiële posters om praktisch aan de slag te gaan met dit model.

2.) De Design Thinking Methode  

Een tweede innovatie model is de zogenaamde ‘Design Thinking Methode’. Het betreft hier een methodologie die wordt ingezet om bepaalde problemen die zich voordoen op te lossen. De Design Thinking Methode is in het bijzonder geschikt voor het oplossen van zeer complexe vraagstukken.

Insights - The Design Thinking Process - How does it work? - MAQE
Design thinking cyclus

De mens staat binnen de methodiek centraal door problemen steeds vanuit de bestaande, menselijke behoeften te definiëren. Het bepalen van oplossingsrichtingen gebeurt in dit geval door middel van brainstormsessies. De resultaten hiervan worden vervolgens met behulp van de Design Thinking Methodiek omgezet in een prototype. Hierdoor kan de tot stand gekomen oplossing meteen in de praktijk worden uitgetest.

Meer weten over Design Thinking en er mee aan de slag? Het boek ‘Design Thinking’ helpt je verder op weg.

3.) Crowdsourcing als innovatie model

Wanneer je als onderneming een bepaalde opdracht voor handen hebt kan je twee dingen doen. Je kan er in eerste instantie uiteraard voor kiezen om de interne kennis van binnen de onderneming te benutten om het project te kunnen realiseren. Een tweede optie die er aan je wordt aangeboden is een beroep doen op de mogelijkheden van crowdsourcing. In dit geval wordt er een beroep gedaan op een ongedefinieerde, doorgaans grote groep mensen. Ondanks het feit dat crowdsourcing zich niet hoofdzakelijkerwijs volledig hoeft af te spelen op het internet wordt er doorgaans wel voor gekozen om van dit medium gebruik te maken. Door het internet hoeven mensen niet langer op één en dezelfde plaats af te spreken terwijl er ook nog eens kan worden geput uit een nog grotere verzameling aan kennis.

Crowdsourcing is in tijden van recessie ook een uitstekende oplossing gebleken voor bedrijven. Voor heel wat ondernemingen geldt dat ze (zeker in tijden van recessie) niet over de financiële mogelijkheden beschikken om via de traditionele weg bepaalde producten te laten ontwikkelen. Ook het aanwerven van (extra) gespecialiseerde krachten kan een stevige uitdaging vormen. Crowdsourcing platformen bieden op dat vlak een interessante uitkomst. Tegen een lage prijs kan je als bedrijf immers de beschikking krijgen over heel wat freelancers die over een meer dan degelijke expertise beschikken.

4.) Het Learn Startup Model

Een vierde innovatie model luistert naar de naam ‘Learn Startup Methode’. Voor deze methode geldt dat innovatie centraal staat. Er is dan ook sprake van een continue leer- en innovatieproces dat zich baseert op wetenschappelijke feiten. In de praktijk betreft het eigenlijk een manier om je te leren om een organisatie vorm te geven rondom een bepaald product in plaats van omgekeerd. Een belangrijk onderdeel van de Learn Startup Methode is ook het zo snel en efficiënt mogelijk kunnen omzetten van een bepaald idee in een MVP of ‘Minimum Viable Product’. Het gaat hierbij dan doorgaans om een prototype welke zo snel mogelijk in de handen van de gebruikers of de zogenaamde ‘early adapters’ wordt gelegd.

Hét toonaangevende boek over Lean Startup is van Eric Ries. In dit boek gaat hij dieper in op de methode en best practices.

5.) Het Stage Gate Model

De vijfde en laatste innovatie methode die we op deze pagina over innovatie modellen aan je voorstellen is de zogenaamde Stage Gate Methode of Waterval Methode.

Dit is een soort van projectmanagementtechniek welke er voor zorgt dat een project wordt opgedeeld in verschillende, duidelijke fasen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt uit verschillende soorten fasen, namelijk:

 1. De hoofdfasen;
 2. De procesfasen;

Beide fasen worden vastgelegd bij de start van het project en worden afgesloten door zogenaamde poorten of gates. De poort naar een volgende fase wordt pas geopend wanneer er aan alle vooraf opgestelde eisen is voldaan. Concreet kan er bij de Stage Gate Methode worden vastgesteld dat er sprake is van vijf concrete fasen. Het gaat hierbij om de volgende:

 1. Het afbakenen van de scope;
 2. De ontwikkeling van de Business Case;
 3. Het ontwerpen en produceren van het projectresultaat;
 4. Het uitvoeren van tests en het valideren van het product;
 5. De lancering en verkoop van het ontwikkelde product;

Niet zelden wordt er in de praktijk de keuze gemaakt om deze vijf fasen nog eens extra onder te verdelen in zogenaamde deelfasen. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van extra stagegates.

Starten met innovatie? Dan mag het boek ‘Inspiratie voor Innovatie’ niet ontbreken. Lees de recensie en bestel het boek via Bol.com.

Welke innovatie modellen zijn er?

Er zijn talloze innovatie modellen die gebruikt kunnen worden om het innovatieproces te structureren. Er is niet één model het beste. Selectie van een model die je kan helpen doe je op basis van het innovatie doel.

Wat zijn voorbeelden van innovatie modellen?

Een bekend voorbeeld van een innovatie model is het Business Model Canvas. Hierin maak je scherp hoe een bepaald concept waarde toevoegt voor de gebruiker en hoe een organisatie hier zelf ook waarde uit haalt. Een ander bekend innovatie model is de Lean Startup methode.

Wat voor typen innovatie zijn er?

Je kunt innovaties grofweg opdelen in twee categorieën: radicale innovaties en incrementele innovaties.

Radicale innovaties hebben het kenmerk dat ze voor een volledig nieuw product of dienst zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de eerste auto’s ten opzichte van paard en wagen. Dit type innovatie komt niet heel vaak voor.

Incrementele innovaties komen vaker voor en zijn innovaties die een bestaand product of dienst beter maken. Denk bijvoorbeeld aan nieuwere smartphones met meer features ten opzichte van oudere modellen.