10 factoren die van invloed zijn op innovatie

Innovatie ontstaat nooit in een vacuüm. Er zijn verschillende factoren die binnen en organisatie die bepalen of, en in welke mate, er ruimte is om te innoveren. Binnen de organisatie zal iedereen met nieuwe eisen te maken krijgen. Het is daarom interessant om te bekijken welke factoren beïnvloed moeten worden om van innovatie een succes te maken.

De volgende 10 factoren zijn dan in ieder geval van belang.

1. Een open vizier

Innovatie is eng omdat innovatie iets nieuws en onbekends behelst. In dat opzicht is het dus vooral belangrijk om de uitdagingen met open vizier tegemoet te treden. De veilige weg wordt verlaten en de medewerker moet ertoe bereid zijn dit te doen. Het is om die reden dus ook van belang dat een medewerker kan veranderen en de oude procedures kan loslaten. Werknemers die naar het grotere geheel kijken en niet alleen naar zichzelf, staan open voor nieuwe mogelijkheden zonder hier een vooroordeel over te vormen. Medewerkers die nieuwe ideeën aan de eigen behoeften en mogelijkheden weten te koppelen en bereid zijn om te experimenteren zullen de innovatie bevorderen.

2. Motivatie van binnenuit

Innovatie bevorderen is belangrijk, maar het zal alleen kans van slagen hebben wanneer de medewerker sterk gemotiveerd is. Het gaat dan om intrinsieke motivatie. Een medewerker die zich van nature strek verbonden voelt met de werkzaamheden zal eerder open staan voor vernieuwing. Dit komt bijvoorbeeld door de passie en interesse die de medewerker voor het werk heeft. Dit zal bepalen of de medewerker ook bereid is om actie te ondernemen. Het is daarom altijd belangrijk om de medewerker goed te kennen om deze motivatie aan te moedigen. Dit kan bijvoorbeeld door positieve feedback en door het geven van ruimte om te ontwikkelen.

Even tussendoor..

Effectief leiderschap, een nieuwe kijk op het concept door Simon Sinek. ‘Start With Why’. Bestel het boek nu via Bol.com

3. Innovatief leiderschap tonen

Opvallend genoeg zijn het juist de leidinggevenden die innovatie vaak in de weg staan. Dit is al eens uit onderzoek uit 2010 gebleken. Dit komt niet in de laatste plaats door de essentiële rol die leidinggevenden spelen in het proces. Wanneer de leiding niet wil veranderen, of niet kan veranderen, dan zal dit direct een probleem vormen.

Zoals het ook een probleem vormt wanneer een leidinggevende de medewerkers niet weet te stimuleren om te innoveren. Juist de ruimte die aan medewerkers gegeven wordt om creatief te werk te gaan binnen de organisatie is hier belangrijk in. Flexibiliteit en openheid voor ideeën tonen maakt het verschil. Vernieuwing komt altijd uit de organisatie en innovatie stimulerend leiderschap is essentieel.

4. Formuleer een (innovatie) strategie

Innovatie is nooit een doel op zich. Het is slechts een middel. Met dat middel moeten de doelen van de organisatie behaald worden. Dat betekent dus ook dat het duidelijk moet zijn wat de doelen en de missie van de organisatie zijn. Is dit niet het geval, dan blijven zowel de medewerkers als de leidinggevenden hangen. Het is dus ook altijd belangrijk voor alle betrokkenen om de focus op deze doelen en missie te houden. Dit betekent dus ook dat soms juist iets niet gedaan moet worden om vervolgens toch verder te komen. Innovatie modellen kunnen je daarbij helpen.

5. Een flexibele organisatie

Wie denkt aan innovatie denkt al snel aan vernieuwende technologie. Het is daarom des te opvallender dat slechts een kwart van de succesvolle innovaties betrekking hebben op technologische vernieuwingen. 75 procent van de succesvolle innovaties hebben betrekking op een verandering in de organisatievorm. Het veranderen van de structuur van de organisatie kan voordelen op allerlei vlakken bieden. Een decentrale en daardoor dus snellere besluitvormig is hier een voorbeeld van. Meer diversiteit en flexibiliteit zijn andere voorbeelden.

6. Voldoende ruimte en vertrouwen

In het verlengde van de flexibele organisatievorm ligt het geven van ruimte en vertrouwen. Wanneer een medewerker meer autonoom kan opereren, bevordert dit het gevoel van eigenaarschap. Dit zal met zich meebrengen dat de medewerker op zoek gaat naar nieuwe oplossingen en ideeën voor vraagstukken binnen de organisatie. Meer verantwoordelijkheid betekent ook meer actieve deelname aan het proces. Het is daarom altijd aan te raden om het vertrouwen te geven en de motivatie aan te moedigen. Het doel mag dan een gegeven zijn, de weg ernaartoe moet zoveel als mogelijk openliggen.

7. Voldoende middelen

Innovatie zal tijd in beslag nemen. Het zal ook een prijskaartje hebben. De benodigde tijd en financiële middelen moeten dan ook wel beschikbaar zijn. Wie zijn handen vol heeft aan de dagelijkse werkzaamheden komt nooit aan vernieuwing toe. Het is niet voor niets dat techbedrijven in Silicon Valley werknemers voldoende tijd geven om aan eigen projecten te werken. Door ze vrij te laten is meer innovatie mogelijk, dan wanneer alle uren van de werkweek volgepland zijn met taken. Ditzelfde is te zeggen over manier waarop met geld wordt omgegaan. Al is het wel zo dat ook onvoldoende geld juist tot creatieve oplossingen kan leiden.

8. Wel of niet luisteren naar de klant

De klant is altijd koning. Dat neemt echter niet weg dat de klant lang niet altijd weet wat de toekomst brengt. De meeste innovaties kwamen niet uit behoefte, de behoefte kwam uit de innovatie. Denk aan allerlei voorbeelden van innovatie zoals de auto (we need faster horses) tot en met de smartphone. Het is dus afhankelijk van het soort innovatie of de mening van de klant belangrijk is. Vraag niet wat de klant wil, maar wat de klant van een concept of idee vind. Met die feedback kan je aan de slag. Meer weten over deze aanpak? Check de lean startup methode.

9. Ruimte voor iedereen

Het is belangrijk om een team te formeren waarin allerlei soorten mensen vertegenwoordigd zijn. Een organisatie vol creatieve mensen die allerlei innovatieve ideeën hebben is prachtig. Wanneer er echter niemand is die de ideeën dat werkelijk tot uitvoering kan brengen, zal de organisatie geen stap verder komen. Het is dan ook opvallend dat innovatie stimuleren vaak op het creatieve vlak gebeurt. Terwijl de uitvoering net zo goed gestimuleerd moet worden. De juiste verhouding tussen innovators en uitvoerders is essentieel voor een organisatie. Dit is te realiseren door diversiteit in leeftijd, geslacht, etniciteit, functies enzovoorts aan te brengen.

10. De samenwerking zoeken

Wie als organisatie voldoende innovatief wil zijn, doet dat niet door in de bubbel te blijven. Op zoek gaan naar samenwerking op het vlak van strategie of kennis buiten de organisatie of zelfs buiten de sector kan veel bieden. Zoals ook het samen creëren met allerlei partijen en stakeholders veel nieuwe inzichten kan opleveren. Het is daarom altijd aan te raden om te netwerken. Ga dit met open vizier tegemoet.